O nas

Przestrzeń do komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami, czyli odbywające się cyklicznie spotkania biznesowe w kawiarni. Wyróżnia je mniej zobowiązująca forma i dzień tygodnia – sobota i czas który nie wymaga porannej pobudki.

Temat wybierany jest przed spotkaniem, a popołudnia dedykowane są przedsiębiorcom, menadżerom, przedstawicielom wolnych zawodów. Podczas spotkania nie obowiązuje wyłączność branżowa. Nad przebiegiem czuwa moderator.

Zostań partnerem strategicznym

Jako organizator Maximilian Cafe zapraszamy firmy do współpracy przy tym wyjątkowym wydarzeniu. Jesteśmy przekonani, że włączenie się Państwa firmy w merytorykę podniesie rangę wydarzenia i przyczyni się do wzmocnienia pozycji Państwa przedsiębiorstwa wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

Jesteśmy gotowi zapewnić wyeksponowanie Państwa firmy podczas wszystkich spotkań biznesowych organizowanych przez Subfundację.