O nas

Wątek św. Maksymiliana Kolbe jako skutecznego menadżera zarządzającego dużą i sprawnie funkcjonującą „firmą”, lidera który potrafił zarazić ludzi swoją wizją i namówić do podejmowania się rzeczy niemożliwych jest często przykrywany przez heroiczne męczeństwo, a to przecież dopełnienie jego przedsiębiorczego życia. 

Odczytanie charyzmatu Maksymiliana w tym świetle pozwoliło zapoczątkować Mx-Maximilianum . 

Mx-Maximilianum jest znakiem jakości przyznawanym w procesie licencjonowania przez Subfundację Pierwiastek Przedsiębiorczości firmom dążącym do jakości i doskonałości nieustannie poprawiających algorytmy naprawiania błędów.

Kultura jakości oraz doskonałości to ważne kategorie zasobów każdego przedsiębiorstwa, decydujące o jego niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej firmy, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament skutecznego i efektywnego wdrożenia koncepcji zarządzania jakością, modeli doskonałości oraz określonych podejść projakościowych, służących rozwojowi firmy.

W swoich działaniach koncentrujemy się na ciągłym umacnianiu rangi znaku „Mx-Maximilianum ” oraz dbaniu o to, by nieprzerwanie cieszył się on szacunkiem i autorytetem, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. Znak jakości Mx-Maximilianum jest symbolem profesjonalizmu, jakości i doskonałości.

Cele Subfundacji to:

  • Realizacja programu licencjonowania Mx-Maximilianum i wykreowanie znaku promocyjno – gospodarczego symbolu jakości w Polsce i na świecie.
  • Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku rzetelnego biznesu, w tym poprzez administrowanie znaku Mx-Maximilianum.
  • Podejmowanie działań mających na celu wzbudzanie zaufania do oznaczonych znakiem Mx-Maximilianum podmiotów.
  • Współpraca z zgranicznymi centrami promocji gospodarczej.
  • Skupianie wokół idei fundacji osób z kręgu business’u, polityków, naukowców, samorządu gospodarczego, organizacji zawodowych i stowarzyszeń zajmujących się problematyką gospodarczą.
  • Działalność charytatywna związana z przesłaniem Subfundacji 

 

Pierwiastek Przedsiębiorczości działa w ramach fundacji INSTYTUT PÓŁNOCNY.