Maximilian Cafe

Pierwiastek Przedsiębiorczości jest certyfikatem przyznawanym przez Subfundację o tej samej nazwie firmom dążącym do jakości i doskonałości nieustannie poprawiających algorytmy naprawiania błędów w myśl Kolbiańskiej zasady: „Co chwila bądź lepszy, teraz czas drogi”. 

Kultura jakości oraz doskonałości to ważne kategorie zasobów każdego przedsiębiorstwa, decydujące o jego niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej firmy, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament skutecznego i efektywnego wdrożenia koncepcji zarządzania jakością, modeli doskonałości oraz określonych podejść projakościowych, służących rozwojowi firmy.

W swoich działaniach koncentrujemy się na ciągłym umacnianiu rangi znaku „Maximilianum – Pierwiastek Przedsiębiorczości” oraz dbaniu o to, by nieprzerwanie cieszył się on szacunkiem i autorytetem, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. Znak Maximilianum – Pierwiastek Przedsiębiorczości jest najlepszą wizytówką firmy, symbolem jej profesjonalizmu, jakości i doskonałości.

 

Cele Subfundacji to:

  • Realizacja programu certyfikacji Maximilianum – Pierwiastek Przedsiębiorczości i wykreowanie znaku promocyjno – gospodarczego symbolu jakości w Polsce i na świecie.
  • Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku rzetelnego biznesu, w tym poprzez administrowanie znaku Maximilianum – Pierwiastek Przedsiębiorczości.
  • Podejmowanie działań mających na celu wzbudzanie zaufania do certyfikowanych podmiotów.
  • Współpraca z zgranicznymi centrami promocji gospodarczej.
  • Skupianie wokół idei fundacji osób z kręgu business’u, polityków, naukowców, samorządu gospodarczego, organizacji zawodowych i stowarzyszeń zajmujących się problematyką gospodarczą.
  • Działalność charytatywna związana z przesłaniem Subfundacji

 

Pierwiastek Przedsiębiorczości działa w ramach fundacji INSTYTUT PÓŁNOCNY.