Mx-Maximilianum

4 kroki do licencji

Jeżeli zakładasz błędy i sposoby ich naprawiania w swojej firmie, budujesz mechanizmy, wspierania klientów, a Twoje produkty i usługi charakteryzuje wysoka jakości, możesz otrzymać zezwolenie na używanie znaku Mx-Maximilianum. Jego posiadanie to jasny przekaz dla konsumenta: Dążę do doskonałości, jestem coraz lepszy.
Licencje mogą otrzymać małe, średnie i duże firmy, które dobrowolnie zgłoszą się do projektu i spełnią następujące wymogi formalne:

  • Są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy
  • Spełniają wymagania określone prawem państwa, w którym są zarejestrowany oraz                                                                                                        podlegają nadzorowi właściwych w danym państwie instytucji,
  • Nie prowadzą działalności na podstawie umowy licencyjnej, franczyzowej lub ajencyjnej.

Jakie korzyści daje Mx-Maximilianum:

  •   Wzbudzasz zaufanie partnerów biznesowych
  •  Budujesz efektywne relacje z klientem
  •  Potencjalny wzrost sprzedaży
  •  Kreujesz pozytywny wizerunek jako lidera w branży
  •  Twoja firma jest bardziej rozpoznawalna

Opłaty

Kampania promocyjna logo Mx-Maximilianum i administrowanie nim nie jest nastawiona na zysk i jest finansowana z opłat licencyjnych.

Roczna opłata licencyjna jest oparta na faktycznej liczbie zatrudnionych pracownikach. Zamiast podawać dokładną wielkość zatrudnienia, licencjobiorcy mogą wybrać zakres, w jakim mieści się liczba zatrudnionych osób. Z każdym zakresem wiąże się stała opłata.

 

Liczba zatrudnionych i opłaty

1. Klasa Biznesowa A    1025 PLN   (1-5 pracowników)

2. Klasa Biznesowa B    1303 PLN   (6-10 pracowników)

3. Klasa Biznesowa C    1676 PLN    (11-30 pracowników)

4. Klasa Biznesowa D    2049 PLN    (31-60 pracowników)

5. Klasa Biznesowa E    3539 PLN    (61-100 pracowników)

6. Klasa Biznesowa F    6892 PLN    (101-250 pracowników)

7. Klasa Biznesowa G    10.617 PLN    (251-400 pracowników)

7. Klasa Biznesowa H    18.627 PLN    (ponad 400)

 

Opłata rejestracyjna 670 PLN*