Etapy rozwoju

pierwiastekprzedsiebiorczosci.pl

Etapy rozwoju

|

Rozwój i informacja

Stałe promowanie programu we wszystkich dostępnych kanałach: w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, czy chociażby poprzez mailing.

|

Budowanie społeczności

Budowa struktury na potrzeby wewnętrznej komunikacji pomiędzy licencjobiorcami znaku Mx-Maximilianum, aby wspólnie oddziaływać na decydentów w dziedzinie gospodarki, celem realizacji misji zdrowego i uczciwego biznesu.

|

Kształtowanie świadomości konsumenckiej

Dążenie do tego, aby znak Mx-Maximilianum dotarł do szerokiego grona konsumentów, dając jasny przekaz o jakości, rzetelności i uczciwości posiadaczy licencji: