Certyfikacja

4 KROKI DO CERTYFIKATU

Jeżeli zakładasz błędy i sposoby ich naprawiania w swojej firmie, budujesz mechanizmy, wspierania klientów, a Twoje produkty i usługi charakteryzuje wysoka jakości, możesz otrzymać certyfikat. Jego posiadanie to jasny przekaz dla konsumenta: Dążę do doskonałości, jestem coraz lepszy. 
Otrzymanie certyfikatu wiąże się z opłatą, która jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników w firmie.
Certyfikaty mogą otrzymać małe, średnie i duże firmy, które dobrowolnie zgłoszą się do projektu i spełnią następujące wymogi formalne:

• Są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy
• Spełniają wymagania określone prawem państwa, w którym są zarejestrowany oraz
podlegają nadzorowi właściwych w danym państwie instytucji,
• Nie prowadzą działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franczyzowej.

Korzyści posiadania certyfikatu
• Wzbudzasz zaufanie partnerów biznesowych
• Budujesz efektywne relacje z klientem
• Kreujesz pozytywny wizerunek jako lidera w branży
• Twoja firma jest bardziej rozpoznawalna