Certyfikacja

4 KROKI DO CERTYFIKATU

Jeżeli zakładasz błędy i sposoby ich naprawiania w swojej firmie, budujesz mechanizmy, wspierania klientów, a Twoje produkty i usługi charakteryzuje wysoka jakości, możesz otrzymać certyfikat. Jego posiadanie to jasny przekaz dla konsumenta: Dążę do doskonałości, jestem coraz lepszy.
Certyfikaty mogą otrzymać małe, średnie i duże firmy, które dobrowolnie zgłoszą się do projektu i spełnią następujące wymogi formalne:

 • Są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy
 • Spełniają wymagania określone prawem państwa, w którym są zarejestrowany oraz
 • Podlegają nadzorowi właściwych w danym państwie instytucji,
 • Nie prowadzą działalności na podstawie umowy licencyjnej, franczyzowej lub ajencyjnej.

Korzyści posiadania certyfikatu:

 •   Wzbudzasz zaufanie partnerów biznesowych
 •  Budujesz efektywne relacje z klientem
 •  Potencjalny wzrost sprzedaży
 •  Kreujesz pozytywny wizerunek jako lidera w branży
 •  Twoja firma jest bardziej rozpoznawalna

Klasy Certyfikatów

 • Maximilianum Supreme Safety Care Certificate (MSSCC)
 • Maximilianum Standard Reliability Certificate (MSRC)
 • Maximilianum High Safety Certificate (MHSC)

 

Opłaty

Opłaty roczne ustalane indywidualnie są powiązane z indeksami opartymi o iloczyn parametrów.
I = E * P^2 (E – ilość etatów; P – przychody roczne)

Indeks uwzględnia parametry pomniejszające:
– ilość pracowników działu reklamacji
– przyjazne klientom rozwiązania gwarancyjne
– czas trwania gwarancji produktów
– ilość lat istnienia
– posiadanie ubezpieczenie OC (odpowiedniej wysokości lub iloraz wielkości sumy OC do kwoty obrotów).
– wysokość rezerwy środków na zdarzenia nadzwyczajne.

Jednorazowa opłata rejestracyjna uzależniona jest od klasy certyfikatu i wynosi:

 • Maximilianum Supreme Safety Care Certificate (MSSCC)  85.000 zł
 • Maximilianum Standard Reliability Certificate (MSRC) 6000 zł
 • Maximilianum High Safety Certificate (MHSC) 300 zł