Certyfikacja

4 KROKI DO CERTYFIKATU

Jeżeli zakładasz błędy i sposoby ich naprawiania w swojej firmie, budujesz mechanizmy, wspierania klientów, a Twoje produkty i usługi charakteryzuje wysoka jakości, możesz otrzymać certyfikat. Jego posiadanie to jasny przekaz dla konsumenta: Dążę do doskonałości, jestem coraz lepszy. 
Otrzymanie certyfikatu wiąże się z opłatą, która jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników w firmie.
Certyfikaty mogą otrzymać małe, średnie i duże firmy, które dobrowolnie zgłoszą się do projektu i spełnią następujące wymogi formalne:

• Są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy
• Spełniają wymagania określone prawem państwa, w którym są zarejestrowany oraz
podlegają nadzorowi właściwych w danym państwie instytucji,
• Nie prowadzą działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franczyzowej.

Korzyści posiadania certyfikatu
• Wzbudzasz zaufanie partnerów biznesowych
• Budujesz efektywne relacje z klientem
• Kreujesz pozytywny wizerunek jako lidera w branży
• Twoja firma jest bardziej rozpoznawalna

weryfikacyjnej Opłaty

1. Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu trwania współpracy między Stronami w Programie Pierwiastek Przedsiębiorczości.

2. Opłata za certyfikację zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników i wynosi:

 

Liczba zatrudnionych pracowników

CENA REGULARNA

1 – 20

350,00 zł

21 – 50

910,00 zł

51 – 100

1 330,00 zł

101 – 500

3 150,00 zł

501 – 1000

5 670,00 zł

1001 i więcej

9 870,00 zł

 

Powyższe ceny nie zawierają opłaty weryfikacyjnej która wynosi 30 zł. 

Opłata roczna za certyfikat Pierwiastka Przedsiębiorczości w kolejnych latach trwania umowy zawierają 15% rabatu.