O. Maksymilian Kolbe jest symbolem dającym przykład działania w zgodzie z myślą:
„Co chwila bądź lepszy, teraz czas drogi”

Słowa św. Maksymiliana są proste, ale jednocześnie dalekosiężne. Bowiem wskazują cel – bycie lepszym – ale nie wskazują przestrzeni czasowej. Nie ma mowy o byciu lepszym za rok, za dwa lata, czy chociażby jutro. Trzeba być lepszym tu i teraz, co chwila, za każdym razem. To ma być nasza droga, jaką przed siebie podążamy. Każdego dnia, każdego roku… w każdej chwili. Jednak na doskonałość i osiąganie jej trzeba spojrzeć też w szerszej perspektywie, w każdym elemencie swojej działalności – czy to pojedynczej osoby w strukturze firmy, czy to całej organizacji.

Czytaj dalejFacebook

Bycie lepszym każdego dnia, w każdej chwili – to myśl, która przyświeca znakowi jakości wyróżniającemu firmy, które charakteryzuje jakość dostrzegana przez konsumenta końcowego. Jakość oparta na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie technicznej oraz na płaszczyźnie funkcjonalnej. Przy czym techniczna jest składową procesów produkcyjnych, w efekcie których konsument końcowy otrzymuje oczekiwany przez niego produkt wysokiej jakości. Funkcjonalna natomiast jest odczuciem zadowolenia, wysokiego komfortu psychicznego, czy też dobrego samopoczucia wynikającego z szeroko pojętego procesu profesjonalnej obsługi tegoż klienta.

Mx-Maximilianum nie jest jedynie kolejnym znakiem jakości w marketingowym portfolio firm, lecz rzeczywistym indykatorem potwierdzającym, że dana firma dąży do jakość i doskonałości, poprawiając algorytmy naprawiania błędów.

Dobra organizacja to taka, w której z góry założono błędy i sposoby ich naprawy. Nawet jeśli zdarzy się jej popełnić błąd to jest ona skłonna podejść odpowiedzialnie do swoich potknięć i rzetelnie je eliminować z funkcjonowania firmy.

Mx-Maximilianum staje się rodzajem umowy, zobowiązaniem firmy wobec klienta końcowego w której przedsiębiorca zgadza się przestrzegać norm jakości pod groźbą rozwiązania umowy licencyjnej i zapłacenia kary umownej w przypadku wykrycia rażącego naruszenia zasad zarządzania jakością, które stwarzało konfliktowe sytuacje z klientami, a fakty te zostały upublicznione. W ten sposób używany przez przedsiębiorcę znak daje klientom gwarancję firmy rzetelnej i odpowiedzialnej, takiej która nie poprzestaje w swym dążeniu do doskonałości, w usprawnianiu jakości – tj. w udoskonalaniu produktu i własnych pracowników – dzięki czemu firma jest zdolna szybko, skutecznie się rozwijać i swoje cele osiągać – w myśl Kolbiańskiej zasady: „co chwila bądź lepszy, teraz czas drogi”.